Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:


1. administratorem Twoich danych osobowych jest firma Lucky English Justyna Oleszek, z siedzibą przy ul. Narutowicza 20 , 23-400 Biłgoraj , tel.: 667-824-797, adres e-mail: luckyenglish11@gmail.com, we wszystkich sprawach dotyczących RODO proszę wysyłać emaile pod adres rodoluckyenglish@gmail.com 
2. podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartej między umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda. 
3. będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
4. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez firmę Lucky English i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim,
5. Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
6. dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
7. masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
8. w każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
9. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

 

 


 

 

Copyright 2021. LUCKY ENGLISH. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: KK MARKETING&DESIGN

§ 1. Zasady ogólne


1. Kurs Przedszkolaki do Bystrzaki jest przeznaczony dla dzieci od 4 do 6 roku życia. 
             4 latki grupa A: Cena kursu 850zł. Rata miesięczna wynosi 85zł (34 lekcji)
             4 latki grupa B: Cena kursu 875zł. Rata miesięczna 87,50zł (35 lekcji)
             4 latki grupa C: Cena kursu 850zł. Rata miesięczna wynosi 85zł (34 lekcji)
             4 latki 2 lekcje w tygodniu: Cena kursu 1750zł. Rata miesięczna wynosi 177,50zł (70 lekcji)
             5 latki grupa A: Cena kursu 850zł. Rata miesięczna wynosi 85zł (34 lekcji)
             5 latki grupa B: Cena kursu 875zł. Rata miesięczna 87,50zł (35 lekcji)
             5 latki 2 lekcje w tygodniu:  Cena kursu 1750zł. Rata miesięczna wynosi 177,50zł (70 lekcji)
             6 latki grupa A: Cena kursu 1050zł. Rata miesięczna wynosi 105zł (35 lekcji)
             6 latki grupa B: Cena kursu 1050zł. Rata miesięczna wynosi 105zł (35 lekcji)
             6 latki 2 lekcje w tygodniu:  Cena kursu 2130zł. Rata miesięczna wynosi 213zł (71 lekcji) 

 

2.    Zajęcia trwają:
             rocznik 2017: 30min 
             rocznik 2016: 30min 
             rocznik 2015: 40min 
             i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu

 

3.    W przypadku odwołania zajęć z winy lektora i niemożliwości ich przełożenia, uczeń nie ponosi za nie kosztów. 


4.    Odrobieniu nie podlegają następujące dni:
 

01.11.2021 – Wszystkich Świętych
11.11.2021 – Święto Niepodległości
23.12.2021 - 02.01.2022– przerwa świąteczna 
06.01.2022 – Trzech Króli
14.02.2021 - 27.02.2021 – ferie zimowe
14.04.2022 – 19.04.2022 – Wielkanoc
01.05.2022 - 03.05.2022 – Weekend majowy

 

5.    Grupy liczą do 8 uczniów.
6.    Zajęcia rozpoczynają się od 06.09.2021.
7.    Umowa obowiązuje do 10.06.2022.
8.    Rozwiązanie umowy następuje po 14-dniowym okresie wypowiedzenia, a klient nie ponosi żadnych skutków finansowych.

 

 

 

 

§ 2. Płatności za zajęcia

 

1.    Płatność za zajęcia należy uregulować do 10 dnia danego miesiąca za miesiąc bieżący. Daty zaplanowanych lekcji i ich miesięczna suma będą dostępne indywidualnie dla każdego klienta na platformie ActiveNow. 
2.    Brak uczestnictwa ucznia w lekcji nie zwalnia z opłaty za lekcje. Wszystkie materiały w formie materiałów obrazkowych, tekstowych oraz materiałów video, które będą wykorzystywane na lekcjach w danym miesiącu, znajdą Państwo w zakładce „Dla rodziców i uczniów” na stronie luckyeng.pl
3.    Dane do logowania na stronę luckyeng.pl będą wysłane w pierwszym tygodniu września.
4. Właścicielka firmy zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia umowy uczniowi/rodzicowi ucznia w przypadku trzech nieusprawiedliwionych spóźnień w opłacie za zajęcia. 

5.    Opłaty za zajęcia należy dokonywać przelewem na poniższe dane firmy, lub poprzez opcję płatności za lekcje na platformie ActiveNow.

 

Nazwa: Lucky English Justyna Oleszek
Adres: Narutowicza 20, 23-400 Biłgoraj
Numer konta: 45 1020 5385 0000 9802 0133 0513
Tytułem: miesiąc, imię i nazwisko ucznia

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 

1.    W związku z ochroną danych osobowych, żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim lub firmom, natomiast w związku z wymogami administracyjnymi będą one przechowywane w formie elektronicznej, w wewnętrznej bazie danych w firmie Lucky English przez cały okres trwania zajęć. 
2.   Firma Lucky English zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku ucznia w materiałach reklamowych w mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram. 

 

LUCKY ENGLISH JUSTYNA OLESZEK
ul. Narutowicza 20, 23-400 Biłgoraj, 
NIP: 9182109798,  REGON: 363167492,

UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ FIRMĘ:

KLAUZULA INFORMACYJNA Lucky English Justyna Oleszek