Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Lucky English Justyna Oleszek, z siedzibą przy ul. Narutowicza 20 , 23-400 Biłgoraj , tel.: 667-824-797, adres e-mail: luckyenglish11@gmail.com, we wszystkich sprawach dotyczących RODO proszę wysyłać emaile pod adres rodoluckyenglish@gmail.com 
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartejmiędzy umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda. 
3. Będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
4. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez firmę Lucky English i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim,
5. Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
6. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
7. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
8. W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

 


 

 

Copyright 2021. LUCKY ENGLISH. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: KK MARKETING&DESIGN

§ 1. Zasady ogólne

 

1.   Zajęcia trwają 30/40/50 minut i odbywają się raz w tygodniu.
2.   W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach rodzic/opiekun zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie przed zajęciami.
3.   W przypadku odwołania zajęć z winy nauczyciela lekcja zostaje przełożona na inny termin.
4.   Grupy liczą do 8 osób.
5.   Pierwszy turnus zajęć wakacyjnych:  27.06.07.2022 – 31.07.2022
6.   Rozwiązanie umowy następuje po 7-dniowym okresie wypowiedzenia, a maksymalny zwrot kosztów to ½ ceny pozostałych lekcji.
7.   Płatność za kurs do 1.07.2022

 

§ 2. Postanowienia końcowe

 

1. W związku z ochroną danych osobowych, żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim lub firmom, natomiast w związku z wymogami administracyjnymi będą one przechowywane w formie elektronicznej, w wewnętrznej bazie danych w firmie Lucky English przez cały okres trwania zajęć. 
2.  Firma Lucky English zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku ucznia w materiałach reklamowych w mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram. 

LUCKY ENGLISH JUSTYNA OLESZEK
ul. Narutowicza 20, 23-400 Biłgoraj, 
NIP: 9182109798,  REGON: 363167492,

UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ  FIRMĘ :

KLAUZULA INFORMACYJNA

Lucky English Justyna Oleszek