Copyright 2021. LUCKY ENGLISH. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Projekt i realizacja: KK MARKETING&DESIGN

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych informujemy, że:


1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Lucky English Justyna Oleszek, z siedzibą przy ul. Narutowicza 20 , 23-400 Biłgoraj , tel.: 667-824-797, adres e-mail: luckyenglish11@gmail.com, we wszystkich sprawach dotyczących RODO proszę wysyłać emaile pod adres rodoluckyenglish@gmail.com 
2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja zawartejmiędzy umowy (w formie elektronicznej, papierowej lub słownej) oraz Twoja zgoda. 
3. Będziemy przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy możemy przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy.
4. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez firmę Lucky English i nie będziemy udostępniać Twoich danych podmiotom trzecim,
5. Twoje dane przechowywane są w naszej siedzibie w formie papierowej i elektronicznej.
6. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej – wtedy ich wykorzystanie ograniczy się do realizacji postanowień umowy i celów prawnie uzasadnionych.
7. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
8. W każdej chwili możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji umowy i dobrowolne w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych.

§ 1. Zasady ogólne

 

1.  Zajęcia trwają 60 minut i odbywają się raz w tygodniu.

2. Kurs podzielony jest na stałe opłaty ratalne rozpisane w formularzu zapisów w tym pierwsza opłata jest opłatą za pakiet ucznia (2 podręczniki, 2 ćwiczenia, dostęp do 120 gier i plecak ucznia).

3. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zajęciach uczeń/rodzic/opiekun zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie przed zajęciami poprzez platformę ActiveNow.

4. W przypadku odwołania zajęć z winy nauczyciela lekcja zostaje przełożona na inny termin.

5. W zajęciach grupowych, grupy liczą do 7 osób w grupach klas 1-5 oraz do 8 osób w grupach przedszkolnych.

6. Czas trwania kursu: 05.09.2022 – 02.06.2023

7. Rozwiązanie umowy następuje w ostatni dzień miesiąca, w którym nastąpiło złożenie wypowiedzenia przez klienta.

8. W przypadku odwołania zajęć z winy nauczyciela i niemożliwości ich przełożenia, uczeń nie ponosi za nie kosztów.

 

§ 2. Płatności za zajęcia

 

1. Płatność za zajęcia należy uregulować do 10 dnia kolejnego miesiąca. Daty odbytych lekcji ceny będą dostępne indywidualnie dla każdego klienta na platformie ActiveNow.

2. Właścicielka firmy zastrzega sobie również prawo do wypowiedzenia umowy uczniowi/rodzicowi ucznia w przypadku trzech nieusprawiedliwionych spóźnień w opłacie za zajęcia.

3. Opłaty za zajęcia należy dokonywać przelewem na poniższe dane firmy, lub poprzez opcję płatności za lekcje na platformie ActiveNow.

 

Nazwa: Lucky English Justyna Oleszek

Adres: Narutowicza 20, 23-400 Biłgoraj

Numer konta: 45 1020 5385 0000 9802 0133 0513

Tytułem: miesiąc, imię i nazwisko ucznia

 

§ 3. Postanowienia końcowe

 

1. W związku z ochroną danych osobowych, żadne dane nie będą udostępniane osobom trzecim lub firmom, natomiast w związku z wymogami administracyjnymi będą one przechowywane w formie elektronicznej, w wewnętrznej bazie danych w firmie Lucky English przez cały okres trwania zajęć.

2. Firma Lucky English zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku ucznia w materiałach reklamowych w mediach społecznościowych typu Facebook, Instagram.

LUCKY ENGLISH JUSTYNA OLESZEK
ul. Narutowicza 20, 23-400 Biłgoraj, 
NIP: 9182109798,  REGON: 363167492,

UMOWA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ  FIRMĘ :

KLAUZULA INFORMACYJNA

Lucky English Justyna Oleszek